V E R K O O P S V O O R W A A R D E N

1. Door het afronden van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden, zoals die verder worden gestipuleerd in punt 2 tem 5 door de verkoper, bvba PasSi Passé, met als maatschappelijke zetel Merenwegel 1, 9140 Elversele.

2. Na ontvangst van de goederen geldt een afkoelingsperiode van veertien dagen, gedurende dewelke de koper van zijn aankoop kan afzien en de goederen, ongebruikt en in de originele verpakking, op eigen kosten, kan terugzenden. De aankoopsom, exclusief verzendingskosten, wordt daarna teruggestort.

3. In geval van schade of verkeerd geleverde goederen moet de koper binnen drie dagen na ontvangst hiervan melding maken per email. Verkoper wordt alleen in gebreke gesteld in geval van opzettelijke schade of grove nalatigheden/fouten. Hij is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, te wijten aan biezondere omstandigheden of aan derden. PasSi Passé is niet verantwoordelijk voor schade of verlies opgelopen tijdens het transport met Taxipost. De koper kan zich hiervoor wel verzekeren tegen een kleine meerprijs. Als u dit wenst te doen, vermeld dit tijdens het bestellen. We sturen u een nieuw totaalbedrag.

4. De productbeschrijvingen en prijzen op de site kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en/of correcties. Bij twijfel kun je ons het beste voor aankoop even contacteren per email.

5. In de prijzen vermeld op de site is wél 21 % BTW, maar geen transportkost inbegrepen. De transportkost wordt berekend bij het afsluiten van het winkelwagentje. Grote items worden afgehaald in de winkel, Stationsstraat 56, 9100 Sint-Niklaas, of kunnen geleverd worden na overleg en na bepaling van de vervoerskost. De leveringstermijn bedraagt doorgaans drie dagen voor producten die op voorraad zijn, deze termijn is echter indicatief en geenszins bindend. Vertraging kan nooit aanleiding vormen voor schadeclaims ten aanzien van de verkoper of voor annulering van de aankoop. Een oplossing is echter altijd te vinden na overleg per email.

In geval de verkoper zich in de onmogelijkheid bevindt het gekochte goed te leveren, wordt de reeds betaalde aankoopsom zonder interesten teruggestort.

6. De artikelen uit de categorie `presents` zijn steeds in nieuwstaat. In de categorie `past` gaat het echter om vintage, tweedehandse of antieke voorwerpen die dus reeds gebruikssporen kunnen vertonen. De staat van deze artikelen wordt altijd zo correct en eerlijk mogelijk vermeld in de productbeschrijving. Aarzel niet om ons uw vragen te emailen bij twijfel over de staat van een artikel!

7.Betaling: artikelen kunnen betaald worden per overschrijving. Van zodra wij de betaling ontvangen hebben wordt het artikel opgestuurd. Als het geld niet binnen zeven dagen op onze rekening staat, wordt de bestelling geannuleerd. Daarnaast kunnen de gekochte artikelen ook gewoon bij afhaling in de winkel worden betaald.

8.verzending: de artikelen worden verstuurd via taxipost van zodra het bedrag van aankoop op onze rekening is overgemaakt. Hou rekening met een extra dag tijdens het weekend. Wanneer we met vakantie zijn wordt dit vermeld op de homepage van de webwinkel. Er kan dan besteld worden, maar de bestellingen worden pas opgestuurd na de vakantieperiode. Conform onze filosofie worden de artikelen opgestuurd in gerecycleerde verpakkingen. Vanzelfsprekend zijn deze in nette staat en voldoende stevig om de artikelen te beschermen

 

 

P R I V A C Y B E L E I D

Passi Passé is verantwoordelijk voor de verwerking van uw privacygegevens volgens de regels van de Europese GDPR wet van 25 mei 2018
Info of vragen hierover, of klachten in verband met de verwerking van persoonsgegevens ? Je kunt ons bereiken op passipasse@skynet.be.
Door het gebruik van onze website geeft de gebruiker stilzwijgend de toestemming tot verwerking van zijn persoonsgegevens volgens de regels van bovenbeschreven privacywet.

 

Welke gegevens houden we van u bij en waarom doen we dat ?

Bij een bestelling vragen we u om naam, adres en telefoonnummer teneinde de bestelling goed te kunnen afronden. Omdat de bestelling en de correspondentie daaromtrent gebeurt via email hebben we ook uw email adres.

In het kader van de betaling ontvangen we van u een IBAN nummer, credit card nummer of paypalaccount.

Van zakelijke contacten houden we een BTW-nummer en KvK registratie bij.

Enkel wie zichzelf expliciet aanmeldt op onze homepage ontvangt onze nieuwsbrief. Uitschrijven hiervoor kan ten allen tijde onderaan de nieuwsbrief, of na een mail aan passipasse@skynet.be.

ivm de verwerking van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens: Het is niet onze bedoeling gegevens te verwerken van websitebezoekers jonger dan 16. We kunnen echter niet controleren of jongeren al dan niet met ouderlijke toestemming gebruik maken van onze webshop en aldus hun gegevens achterlaten. Ouders wordt daarom aangeraden zelf controle uit te oefenen op de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen. Mochten er toch onbedoeld gegevens van minderjarigen zijn verwerkt door ons, neem dan contact op met passipasse@skynet.be en de gegevens in kwestie zullen asap worden verwijderd. 

 

Hoe lang houden we uw gegevens bij ?

We houden uw adres- en betalingsgegevens niet langer bij dan wettelijk voorgeschreven.

Emailadressen waarvoor we een expliciete registratie kregen teneinde onze nieuwsbrief te ontvangen worden bijgehouden tot u ons, hetzij door de uitschrijfknop, hetzij op een andere manier, laat weten dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen. In dit geval wordt uw email onmiddellijk gewist.

 

Met wie delen we je gegevens ?

- Met MijnWebWinkel, om orders te verwerken.

- Met de betaaldiensten (Multisafepay, Paypal, diverse bankinstellingen) teneinde betalingen te laten uitvoeren.

- In sommige gevallen (als er facturen worden gevraagd) met de belastingdienst.

- Met B-post voor de verzending van uw orders.

- Anoniem worden uw gegevens (demografisch) gebruikt door Google Analytics, dat ons inzicht verschaft in het webverkeer naar onze webshop, dit is dus louter voor statistische doeleinden.

- Op onze website bevindt zich ook een Pinterest- en een Facebookknop via dewelke er een uitwisseling van gegevens kan bestaan. Dit gebeurt via cookies die op je eigen computer worden aangemaakt en bewaard door zgn 'derde partijen', in dit geval Facebook en Pinterest.

 

Welke rechten heb je ?

Als gebruiker heb je ten allen tijde het recht om je persoonsgegevens, die door ons verwerkt werden, in te kijken, te wijzigen, aan te passen of volledig te wissen, tenzij deze noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan een wettelijke of contractuele verplichting. Hiervoor kun je het beste een email sturen naar passipasse@skynet.be. Wij geven hier zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 10 dagen, gevolg aan, na via paspoortcontrole te hebben geverifieerd dat u inderdaad bent wie u beweert te zijn. Ook heeft u het recht om gegevens in een leesbare vorm opgestuurd te krijgen, zodat u de mogelijkheid heeft deze naar een andere plek te verplaatsen.

 

Hoe beveiligen we je gegevens ?

PassiPassé gaat ernstig om met alle persoonsgegevens en doet er alles aan om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang,ongeoorloofde wijziging of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

 

 


 

© 2010 - 2024 passipasse | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel